Partnerom vieme dať slobodu podnikania vo finančnom sektore


Partnerom vieme dať slobodu podnikania vo finančnom sektore.

Finportal je brooker pool v oblasti finančného sprostredkovania. V rámci Slovenska ide o jednu  z prvých takto koncipovaných firiem vôbec. V princípe fungujeme ako servisná spoločnosť pre našich spolupracovníkov – partnerov. To znamená, že poskytujeme servis a služby pre ľudí, ktorí si chcú v oblasti finančníctva a poisťovníctva založiť svoju vlastnú firmu. Zväčša ide o ľudí, ktorí predtým pôsobili vo finančných inštitúciách (bankách, poisťovniach) alebo v iných sprostredkovateľských a brookerských firmách. V momente, keď sa odhodlajú fungovať pod vlastným menom, či značkou a chcú sa venovať vyslovene obchodu, potrebujú mať spoľahlivé zázemie. Ak by pracovali úplne samostatne, museli by mať produktových špecialistov, zabezpečovať vzdelávanie, museli by disponovať informačným systémom či odborníkmi na právne veci. Všetky vymenované služby vieme zastrešiť my v rámci Finportalu a nová firma sa potom môže venovať čisto svojmu obchodu. Partnerom vieme dať slobodu podnikania vo finančnom sektore bez toho, aby si naši  spolupracovníci museli všetko sami zabezpečiť.

Motív je osamostatniť sa 

 Finportalu sa podarilo v uplynulých rokoch urobiť niekoľko strategických obchodných partnerstiev s veľmi úspešnými ľuďmi v oblasti finančného sprostredkovania. Ich motívom bola túžba po osamostatnení. Najmä, ak boli predtým súčasťou veľkých štruktúr, ktoré sú typické pre MML systém. My sme im pomohli založiť si vlastnú firmu a poskytli im výborný servis a vyššie provízie. Sme firma, ktorá dáva ľuďom slobodu. Tou prvou je sloboda ich vlastného rozhodnutia v oblasti biznisu. Nezasahujeme im do biznisu, neurčujeme aké finančné produkty majú tvoriť ich portfóliu ani ktorú finančnú inštitúciu majú “predávať.” Je to na nich.

Výhod vo Finportale je viac

Výhod, ktoré získajú sprostredkovatelia podnikajúci s pomocou spoločnosti Finportal je viac. Okrem vynikajúceho právneho servisu je to predovšetkým spoľahlivý informačný systém. Vieme ho nastaviť na mieru každému obchodnému partnerovi, podľa jeho konkrétnych potrieb od loga až po funkcionalitu. Naši spolupracovníci oceňujú, že tu nájdu všetky potrebné dokumenty (napr. zmluvy, manuály) a aktuálne informácie pre rast biznisu. Informačný systém im umožňuje sledovanie zmlúv klientov, online komunikáciu, variabilitu pri spracúvaní prehľadov a štatistík.

Peter Farkaš, riaditeľ Obchodu a služieb partnerom Finportal, a.s.

Biznis

Komentovanie nie je možné...