_
SOM SÚČASŤOU
STABILNEJ
SPOLOČNOSTI

Moje motto:
Na svete nie je nikto zbytočný,
kto uľahčuje bremeno niekomu inému.

Ján Partila, regionálny vzťahový manažér Finportal

Práci vzťahového manažéra v spoločnosti Finportal sa venujem už viac ako dva roky. Pred nástupom na túto pozíciu som sa dlho pohyboval v bankovom sektore na riaditeľských postoch viacerých bánk. Svoju prácu  vo finančných korporáciách som ukončil z pozície riaditeľa pre externý predaj.

Vďaka tomu viem porovnať podmienky práce v korporáte a vo vlastnej firme. Pri práci vzťahového manažéra viem zužitkovať všetky nadobudnuté skúsenosti a viem poskytnúť cenné rady a navigáciu pri osamostatnení sa a založení si vlastného modelu podnikania.