Garancia KMEŇA

Garantujeme vám kmeň klientov a spolupracovníkov. Ste výhradným vlastníkom svojich kontaktov a nikdy neoslovujeme vašich spolupracovníkov bez vášho súhlasu. Snažíme sa eliminovať všetky prekážky, ktoré by vám komplikovali rast vášho biznisu.

Sankcie a nevýhodné u nás nenájdete

Garancia KMEŇA

Garantujeme vám kmeň klientov a spolupracovníkov. Ste výhradným vlastníkom svojich kontaktov a nikdy neoslovujeme vašich spolupracovníkov bez vášho súhlasu. Snažíme sa eliminovať všetky prekážky, ktoré by vám komplikovali rast vášho biznisu.

Sankcie a nevýhodné u nás nenájdete

Rýchlosť vyplácania je v súlade so systémom vyplácania provízií finančnými inštitúciami. Počas jedného týždňa sú provízie prijaté od finančných inštitúcií, spracujú sa s vyplácame Vám ich hneď v nasledujúcom týždni.

Provízie sú vyplatené každý týždeň

Výplata 4× do MESIACA

Výplata 4× do MESIACA

Rýchlosť vyplácania je v súlade so systémom vyplácania provízií finančnými inštitúciami. Počas jedného týždňa sú provízie prijaté od finančných inštitúcií, spracujú sa s vyplácame Vám ich hneď v nasledujúcom týždni.

Provízie sú vyplatené každý týždeň

Vlastná IDENTITA

Máte priestor pre vlastnú značku, kariéru, systém odmeňovania a vzdelávania. Ste sami sebe pánom, tvoríte si vlastné štruktúry a kontakty. Sme vaším partnerom, nie šéfom. Len na vás záleží, koľko budete zarábať a pracovať. Spolupráca je dobrovoľná, nehrozia vám žiadne sankcie, pokuty a nepriestrelné zmluvy. Nie Finportal, ale vy si určujete, ako bude vaša kariéra vyzerať. Poskytujeme všestrannú podporu administratívnych aktivít, vlastný, modifikovateľný informačný systém, slobodu a nezávislosť.

Kariéra vo Vašich rukách

Vlastná IDENTITA

Máte priestor pre vlastnú značku, kariéru, systém odmeňovania a vzdelávania. Ste sami sebe pánom, tvoríte si vlastné štruktúry a kontakty. Sme vaším partnerom, nie šéfom. Len na vás záleží, koľko budete zarábať a pracovať. Spolupráca je dobrovoľná, nehrozia vám žiadne sankcie, pokuty a nepriestrelné zmluvy. Nie Finportal, ale vy si určujete, ako bude vaša kariéra vyzerať. Poskytujeme všestrannú podporu administratívnych aktivít, vlastný, modifikovateľný informačný systém, slobodu a nezávislosť.

Kariéra vo Vašich rukách

V zmysle hesla „Nezaťažujte sa administratívnymi činnosťami, pomáhajte klientom plniť si svoje sny“, poskytujeme našim sprostredkovateľom komplexnú podporu všetkých administratívnych činností, spojenými
s aktivitami 
finančného sprostredkovania.

All inclusive podpora vášho úspechu

Administratívna PODPORA

Administratívna PODPORA

V zmysle hesla „Nezaťažujte sa administratívnymi činnosťami, pomáhajte klientom plniť si svoje sny“, poskytujeme našim sprostredkovateľom komplexnú podporu všetkých administratívnych činností, spojenými
s aktivitami 
finančného sprostredkovania.

All inclusive podpora vášho úspechu

Vzdelávanie A KURZY

Prostredníctvom odborníkov, poskytujeme našim sprostredkovateľom možnosť zúčastniť sa odborných konferencií, seminárov, workshopov, aby si kontinuálne zvyšovali svoje kvalifikácie a zručnosti, s cieľom aby v čo najširšom kontexte kvalitne, rýchlo a profesionálne plnili požiadavky klienta.

Workshopy, semináre a odborné konferencie

Vzdelávanie A KURZY

Prostredníctvom odborníkov, poskytujeme našim sprostredkovateľom možnosť zúčastniť sa odborných konferencií, seminárov, workshopov, aby si kontinuálne zvyšovali svoje kvalifikácie a zručnosti, s cieľom aby v čo najširšom kontexte kvalitne, rýchlo a profesionálne plnili požiadavky klienta.

Workshopy, semináre a odborné konferencie

U nás zarobíte viac. Náš systém ohodnotenia je nastavený transparentne. S našou podporou ste schopní dosahovať nižšie náklady a maximalizovať váš zisk. Provízie nikdy nezdržiavame u nás, ale vyplácame vám ich každý týždeň.

Viac peňazí za rovnakú prácu

Transparentné  ODMENY

Transparentné ODMENY

U nás zarobíte viac. Náš systém ohodnotenia je nastavený transparentne. S našou podporou ste schopní dosahovať nižšie náklady a maximalizovať váš zisk. Provízie nikdy nezdržiavame u nás, ale vyplácame vám ich každý týždeň.

Viac peňazí za rovnakú prácu

Cestovanie A SÚŤAŽE

Prostredníctvom súťaží, ktoré sú zamerané na výsledky dosiahnuté v požadovanej kvalite, môžu naši sprostredkovatelia spoznávať rôzne destinácie po celom svete. Tiež sa môžu zúčastňovať rôznych súťaží a uchádzať sa o zaujímavé ceny.

Motivácia spojená so zážitkami na celý život

Cestovanie A SÚŤAŽE

Prostredníctvom súťaží, ktoré sú zamerané na výsledky dosiahnuté v požadovanej kvalite, môžu naši sprostredkovatelia spoznávať rôzne destinácie po celom svete. Tiež sa môžu zúčastňovať rôznych súťaží a uchádzať sa o zaujímavé ceny.

Motivácia spojená so zážitkami na celý život

Informačný systém vám vieme nastaviť na mieru v súlade s vašou kariérou a potrebami. Prispôsobíme vám obsah celého systému na mieru od loga až po funkcionalitu. Nájdete si v ňom všetky potrebné dokumenty (napr. zmluvy, manuály) a aktuálne informácie pre rast vášho biznisu. Informačný systém umožňuje sledovanie zmlúv klientov, online komunikáciu, variabilitu pri spracúvaní prehľadov a štatistík. Používaním nášho informačného systému nebudete zaťažený ďalšími poplatkami za modifikácie, doplnenia, aktualizácie.

Všetko pre biznis na jeden klik

Informačný  SYSTÉM

Informačný SYSTÉM

Informačný systém vám vieme nastaviť na mieru v súlade s vašou kariérou a potrebami. Prispôsobíme vám obsah celého systému na mieru od loga až po funkcionalitu. Nájdete si v ňom všetky potrebné dokumenty (napr. zmluvy, manuály) a aktuálne informácie pre rast vášho biznisu. Informačný systém umožňuje sledovanie zmlúv klientov, online komunikáciu, variabilitu pri spracúvaní prehľadov a štatistík. Používaním nášho informačného systému nebudete zaťažený ďalšími poplatkami za modifikácie, doplnenia, aktualizácie.

Všetko pre biznis na jeden klik